Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris

By Abhijit Menon-Sen <>

 

Previous, Next, Index
Yellow-bellied Prinia /Prinia flaviventris/

Photographed at the Yamuna river, India.